En djupdykning i Apple Login: En omfattande översikt över användningen och variationerna av Apple-inloggning

17 oktober 2023
Jon Larsson

Vad är Apple Login och dess olika typer?

Apple Login är en bekväm och säker inloggningsmetod som tillhandahålls av Apple Inc. Den ger användarna möjlighet att enkelt logga in på appar och webbplatser genom att använda sitt Apple-ID istället för att skapa ett separat konto. Genom att använda Apple Login slipper användare komma ihåg flera lösenord och behöver inte dela privata uppgifter vid varje inloggning.

Det finns två huvudtyper av Apple Login: Native Apple Login och Web-based Apple Login. Native Apple Login används främst inom appar på iOS-enheter och ger användaren möjlighet att logga in genom Face ID, Touch ID eller Apple-id och lösenord. Web-based Apple Login å andra sidan används på webbplatser och ger användaren möjlighet att använda sin Apple-identifikation utanför iOS-ekosystemet.

Populära appar och webbplatser som använder Apple Login inkluderar Facebook, Airbnb, Lyft och LinkedIn. Användningen av Apple Login har också ökat i samband med Apple Pay, eftersom många användare tycker att det är bekvämt att använda samma inloggningsmetod för både appar och betalningar.

Kvantitativa mätningar om Apple Login

apple products

Enligt statistik har antalet appar och webbplatser som erbjuder Apple Login ökat dramatiskt på senare år. Enligt Apples egna uppgifter är mer än 90% av Fortune 100-företagen och mer än 50% av de globala apparna integrerade med Apple Login.

En rapport från April 2021 visade att Apple Login har en betydande marknadsandel i USA, med över 55% av IOS-användarna som väljer den som sin primära inloggningsmetod. Det indikerar en ökande popularitet och förtroende för Apple Login bland användare.

Skillnader mellan olika Apple Login-varianter

Trots att både Native Apple Login och Web-based Apple Login erbjuder bekvämlighet och säkerhet finns det skillnader mellan dem.

Native Apple Login är starkt kopplat till användarens iOS-enhet och erbjuder snabb autentisering med hjälp av biometrisk teknik såsom Face ID och Touch ID. Användarna måste dock använda sina Apple-enheter för att kunna använda denna inloggningsmetod.

Web-based Apple Login däremot fungerar genom att tilldela en unik användaridentifierare som är kopplad till användarens Apple-ID. Detta gör det möjligt för användare att logga in från olika enheter och plattformar utan att vara bundna till iOS-ekosystemet. Web-based Apple Login stöder också funktioner som tvåfaktorsautentisering och anonymisering av användardata.

Historiska för- och nackdelar med olika Apple Login-varianter

Native Apple Login har historiskt sett erbjudit snabb autentisering tack vare inbyggda biometriska funktioner, vilket ökar användarupplevelsen. Det har dock ibland upplevts som begränsat eftersom det är inriktat på användare inom iOS-ekosystemet.

Web-based Apple Login, å andra sidan, har historiskt sett varit mer flexibel genom att tillåta inloggning från olika enheter och plattformar. Det har dock kämpat med att uppnå samma snabbhet och sömlöshet som Native Apple Login, samt det initiala förtroendet hos användare.Avslutningsvis erbjuder Apple Login användarna en smidig och säker lösning för inloggning på appar och webbplatser. Med Native Apple Login och Web-based Apple Login kan användarna välja den metod som passar dem bäst beroende på deras enheter och plattformar.

Med en ökande popularitet och antal appar och webbplatser som integrerar Apple Login, kan användare förvänta sig en ännu mer sömlös och bekväm inloggningsupplevelse i framtiden. Oavsett om det är genom användning av biometriska funktioner eller genom att logga in från olika enheter, fortsätter Apple Login att erbjuda användarna fördelarna med enkel och säker inloggning.

FAQ

Hur vanligt är användningen av Apple Login?

Enligt statistik är över 55% av IOS-användarna i USA väljer Apple Login som sin primära inloggningsmetod. Dessutom är mer än 90% av Fortune 100-företagen integrerade med Apple Login.

Vilka appar och webbplatser använder Apple Login?

Populära appar och webbplatser som använder Apple Login inkluderar Facebook, Airbnb, Lyft och LinkedIn. Dessutom integrerar mer än 50% av globala appar Apple Login.

Vilka fördelar erbjuder Native Apple Login jämfört med Web-based Apple Login?

Native Apple Login erbjuder snabb autentisering med hjälp av biometriska funktioner som Face ID och Touch ID. Det är också starkt kopplat till användarens iOS-enhet och ger enkel och snabb inloggning inom iOS-ekosystemet.

Fler nyheter