Väl fungerande fastighetsnät viktigt för företagen

07 mars 2020
lily_hansen

Idag ökar kraven på fastighetsnät konstant eftersom den fysiska kabeln ska klara av den allt högre belastningen som vårt samhälles ökande datatrafik innebär. Ett befintligt fastighetsnät ska även klara av högre bandbredder och de växande effekterna inom PoE. I och med denna utveckling har kabelsystemen blivit mer verksamhetskritiska för företag i allmänhet och därmed deras leveransmöjligheter.

Svenska DataNätVerket, som har kontor över hela landet, är ett företag inom branschen som erbjuder kunden samtliga typer av strukturerade kabelsystem: fastighetsnät, nätverkslösningar, bredband, telenät, fiber och WiFi. Du hittar deras produkter och erbjudanden på https://www.svenska-datanatverket.se/.

 

Ett fastighetsnät anpassat efter företagets behov

Det är viktigt att ett fastighetsnät är anpassat efter det specifika företagets behov och krav. Det behöver också kunna möta framtida behov med tanke på den snabba utvecklingen av tekniska lösningar för nätverksprodukter och att standarden hålls. 

Fastighetsnät med ett strukturerat kabelsystem av god kvalitet är grundläggande för en väl fungerande kommunikation hos företag och organisationer. Vidare bör ett fastighetsnät utgöra en precis lika naturlig del av byggnaden som exempelvis ett elsystem gör, där varje enskilt rum får tillgång till nödvändig kommunikation vare sig det handlar om telefoni, data, video eller någon annan form av kommunikation.

 

 

Skall stödja och avlasta verksamheten

Planeringen och lösningarna för ett väl fungerande fastighetsnät ska alltid utgå och designas från det specifika företagets individuella behov där målsättningen skall vara att uppnå en nivå på pris och prestanda som är acceptabel för varje företags eller verksamhets speciella förutsättningar och behov. Denna planering och lösning ska stödja och avlasta verksamheten när det gäller behovet av kommunikation och samtidigt ha förmåga att möta behovet både i dagsläget och även i framtiden.

Eftersom ett nätverk är grunden till en verksamhets infrastruktur så är rätt bandbredd till rätt resurs en grundläggande förutsättning för att samtlig kommunikation ska fungera på rätt sätt, oberoende av vilket företag eller vilken verksamhet som det handlar om.

Fler nyheter